Palovaroitinärjestelmät

Palovaroitinjärjestelmä kiinteistösi turvaksi

Hätätilanteessa palovaroitinjärjestelmät mahdollistavat tiedon siirron eteenpäin sataprosenttisella tarkkuudella ja varmuudella. Tieto hälytyksestä kulkee usein vartiointiliikkeen hälytyskeskuksen päivystäjän kautta halutuille tahoille. Yksittäiset palovaroittimet antavat paikallisen hälytyksen, mutta tieto ei siirry eteenpäin, jos ketään ei ole paikalla tai jos henkilöt ovat kykenemättömiä hälytyksen tekoon – palovaroitinjärjestelmät takaavat välittömän tiedonsiirron hätätilanteesta. Oikea suunnittelu, asennus ja huolto on tärkeää, jotta järjestelmä tuo turvaa hätätilanteessa!

Miksi palovaroitinjärjestelmä tulee asentaa kiinteistöön?

Palovaroitin on pakollinen jokaiselle kiinteistön alkavalle 60 neliölle. Asetus on kerroskohtainen. Palovaroitinjärjestelmän tulee olla verkkovirrassa ja akkuvarmistettu.

Palovaroitinjärjestelmä ajaa paikan päällä saman asian kuin paikallinen hälytin, mutta varma tiedonsiirto on mahdollista vain palovaroitinjärjestelmällä. Hälytyskeskuksissa kohteita valvotaan 24/7. Palovaroitinjärjestelmä takaa nopean ja varman toiminnan hätätilanteessa.

Palovaroitinjärjestelmät liitetään usein hälytysjärjestelmään

Ennakoimme tulevaa – palovaroitinjärjestelmät toteutetaan usein rikosilmoitinkeskuksella. Järjestelmää on tällöin helppo laajentaa ja palovaroitinjärjestelmä on helppo liittää kiinteistöä suojaavaan kokonaisvaltaiseen hälytysjärjestelmään. Oikea suunnittelu ja asennus on tällöin tärkeää.

Suosittelemme palovaroitin- ja hälytysjärjestelmien integrointia alusta alkaen – järjestelmät täydentävät toisiaan. Kokonaisvaltainen turvajärjestelmä parantaa kiinteistön turvallisuutta huomattavasti ja suojaa kiinteistöä vahingoilta, ilkivallalta ja murroilta. Hälytysjärjestelmän hankinta on tehokas tapa vähentää ja ehkäistä rikollista toimintaa. Sekä palovaroitinjärjestelmät että hälytysjärjestelmät valvovat tilaa, kun rakennus on tyhjä. Järjestelmät suojaavat kiinteistöä, irtainta omaisuutta sekä parantavat turvallisuuden tunnetta.

Myös kiinteistön kameravalvonta ja kulunvalvonta voidaan yhdistää samaan järjestelmään.

Palovaroitintyypit

  • Ionisoivat palovaroittimet
  •  Optiset palovaroittimet
  • Lämpöhälyttimet

Palovaroittimia on pääasiassa kahdenlaisia: ionisoivia ja optisia. Palovaroitinratkaisut suunnitellaan ja valitaan tilan ehdoilla. Teemme kiinteistöön aina kartoituskäynnin, jonka aikana selvitämme yhdessä asiakkaan kanssa tilaan parhaiten sopivan ratkaisun.

Lämpöhälyttimet sopivat esimerkiksi takkahuoneeseen ja muihin tiloihin, jossa voi normaalistikin esiintyä savua, sillä lämpöhälyttimet reagoivat savun sijasta tilan lämpötilaan taikka sen nousuun.

Huoltosopimus

Hoidamme palovaroitinjärjestelmien vuosihuollot sekä yksittäiset huoltotapaukset. Paloilmaisinkanta on syytä uusia 5-10 vuoden välein. Vuosihuollossa käymme järjestelmän läpi perusteellisesti, arvioimme sen kunnon ja toimivuuden sekä suosittelemme sopivaa paloilmaisimien uusinta-ajankohtaa. Ota meihin yhteyttä ja tilaa huolto.

Palovaroitinjärjestelmät - Suomen Turvasuojaus Oy

Suomen Turvasuojaus Oy on turvallisuusalan kokonaisvaltainen ammattilainen, jolta löytyy vankkaa kokemusta kaikenkokoisista ja kaikenlaisista järjestelmistä. Järjestelmäintegraatiot ja monipuoliset rikosilmoitinratkaisut ovat erityisosaamistamme. Meillä asioit aina henkilökohtaisesti vastuullisen turvallisuusammattilaisen kanssa.

Toteutamme palovaroitinjärjestelmät ja muut turvallisuusratkaisut sekä yrityksille että yksityisille kuluttajille. Asiakkaitamme ovat muun muassa teollisuustoimijat, tuotantotilat, pk-yritykset, päiväkodit ja hoitolaitokset. Tilaa suunnittelu, asennus ja huolto yhdestä paikasta!

Ota yhteyttä

Katso myös muut palvelumme

Kustannustehokas ja monipuolinen kulunvalvonta helpottaa tilojen käyttöä ja turvaa asiakkaan työrauhan – ei enää pelkoa avaimien hävittämisestä.

Paikallinen rikosilmoitinjärjestelmä hoitaa kiinteistöjen valvontaa väsymättä 24/7. Järjestelmät mm. murtosuojaukseen, paloturvaan, kosteus tai lämpötilojen seurantaan.

Laadukas ja hinnaltaan kilpailukykyinen kameravalvonta asiakkaan lähtökohdista maksaa aina itsensä takaisin. Etäkuvavalvonta tarvittaessa itsenäisesti tai vartiointiliikkeen kautta.

Suomen Turvasuojauksen huoltosopimus on kustannustehokas tapa varmistaa, että olemassa oleva turvatekniikka toimii suunnitellusti.